Certyfikaty LINE-X

Pokrycia LINE-X zostały przetestowane przez:

1. International Organization for Standards (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) (ISO 17025)
2. American Association for Laboratory Accreditation (Amerykańskie Stowarzyszenie Akredytacji Labolatoriów) (A2LA)
3. Rapra Technology (UK)
4. KS Laboratories (USA)
5. Sandberg Consulting Egineers (UK)
6. Bodycote Warringtonfire (UK)
7. Water Regulations Advisory Scheme (UK)
8. WRc-NSF (UK)
9. LINE-X Franchise Development Corporation (USA)

CERTYFIKATY GŁÓWNE:

1. Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny (link)
2. XS100 Kontakt z zywnoscia (ENG)(PL)(TEST-ENG)(TEST-PL)
3. XS100 Wlasnosci elektryczne (ENG)(PL)
4. XS100XS350 Antyposlizg (ENG)(PL)(TEST-ENG)(TEST-PL)
5. XS252 Ogniotrwalosc (ENG)(PL)
6. XS350 Woda pitna (ENG)(PL)(TEST-ENG)(TEST-PL)
7. XS350 Woda slona(morska) (ENG)(PL)
CERTYFIKATY AMERYKAŃSKIE:

1. Incidental Food Contact (możliwość chwilowego kontaktu z żywnością) - FDA i USDA
2. Fungus Resistance Testing (badanie odporności na grzyby) - MIL-STD-810 F, Metoda 508.5
3. Woda pitna zgodnie z ANSI/NSF 61 część 5
4. ASTM E-84 - 01 - Klasa A (Standard Methods of Test For Surface Burning Characteristics of Building Materials) [Normatywna metoda badania charakterystyki spalania powierzchniowego (powierzchni) materiałów budowlanych]
5. ASTM E-84 - 01 - Klasa B (Standard Methods of Test For Surface Burning Characteristics of Building Materials) [Normatywna metoda badania charakterystyki spalania powierzchniowego (powierzchni) materiałów budowlanych]
6. ASTM E-162 -06 - Rozprzestrzenianie się ognia poniżej 25 (surface flammability of Materials Using Radiant Heat Energy Source) [Zapalność powierzchni materiałów używających źródła energii ciepła promieniowania]
7. ASTM E-662-06 - (Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials) [Standardowa metoda badania charakterystycznej optycznej gęstości dymu produkowanego przez materiały stałe]
8. Centrum Certyfikacji i Zatwierdzania MSHA (Administracja Bezpieczeństwa w Kopalni i Zdrowia)
9. Numer przydatności wg MSHA - S30/00 - środek uszczelniający stosowany w górnictwie - Standardowa procedura aplikacji środków uszczelniających stosowane w kontrolach wentylacji podziemnych
10. Numer zatwierdzenia wg MSHA - CR-IC-249/1 - zsypnia i zwój kabla - Standardowa procedura aplikacji zatwierdzania stałych produktów odpornych na ogień stosowanych w górnictwie
11. AFRL - Tyndall AFB
12. Korpus Inżynierów Sił Lądowych USA
13. EMRTC (Centrum badawcze nad materiałami energetycznymi) Instytut Technologii i Górnictwa w Nowym Meksyku
14. H.P. White (Badania balistyczne)

Certyfikaty międzynarodowe:

1. Water Regulations Advisory Scheme (produkt dopuszczony do użytku w kontakcie z wodą pitną) - BS 6920 - Anglia
2. Certification of Conformity Food-Contact Material (Certyfikat zgodności dla materiałów mających kontakt z produktami spożywczymi) - Anglia
3. BS 476 część 7:1997 Klasa 1 - Metoda rozprzestrzeniania się powierzchni produktów palnych