RolnictwoPoliuretanowe warstwy LINE-X są nieszkodliwe dla środowiska naturalnego, zarówno w czasie aplikacji jak i po ich utwardzeniu. Komponenty tworzące warstwę ochronną nie zawierają rozpuszczalników, oraz innych szkodliwych dla środowiska składników. Produkt w czasie eksploatacji jest objęty gwarancją zapewniającą, że powłoka nie będzie się łuszczyć ani pękać przyczyniając się tym samym do powstawania pyłu.

Chcąc spełnić oczekiwania firm spożywczych poszukujących trwałych materiałów mogących mieć kontakt z żywnością LINE-X poddał swoje produkty procesowi certyfikacji. LINE-X po szeregu testów laboratoryjnych otrzymał certyfikat potwierdzający że powłoki ochronne LINE-X mogą mieć kontakt z żywnością. Warstwy LINE-X są zalecane by je stosować jako podłogi w halach produkcyjnych jak i jako podłogi i ściany samochodów transportujących żywność. Aby stwierdzić możliwość stosowania materiałów LINE-X w kontakcie z żywnością, warstwa kryjąca została przetestowana zgodnie z wymaganiami Dyrektywy odnośnie Plastików 2002/72/EC, "Materiały plastikowe i artykuły w kontakcie z żywnością". W ściśle określonych Warunkach testowych - 24 godziny w temperaturze 40oC, przy zastosowaniu nawodnionych i natłuszczonych symulatorów żywności.

Otrzymane wyniki, uwzględnione w sprawozdaniu Rapra CTR numer 45981 wykazały, że poziomy całkowitej migracji mieszczą się w granicach limitów przewidzianych dla plastików o gęstości 1 0mg/dm3. W zastosowanych warunkach testowych poziomy specyficznej migracji jakichkolwiek amin aromatycznych były również w granicach dopuszczonych przepisami. Nie zaobserwowano żadnego transferu pigmentu do bezbarwnego olejnego materiału symulacyjnego HB307. Zatem, na podstawie uzyskanych danych analitycznych stwierdzono, że materiał nadaje do kontaktu z żywnością w przewidzianych dla niego zastosowaniach.

Produkty LINE-X świetnie nadają się do antykorozyjnego zabezpieczania wszelkiego rodzaju sprzętu rolniczego narażonego na ciężkie warunki pracy w agresywnych środowiskach mechanicznych i chemicznych.